آخرین خبرها در مورد 'نمادهای معاملاتی' تعداد: ۱۰۰۳ خبر

افزایش دامنه نوسان تابستان منوط به پیشنهاد بورس و فرابورس

افزایش دامنه نوسان تابستان منوط به پیشنهاد بورس و فرابورس

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دوشنبه امسال؛ بورس تهران و فرابورس ایران از تغییر دامنه نوسان جدیدی رونمایی کردند که بر اساس آن تمامی نمادهای معاملاتی درج شده در این بازارها اعم نمادهای معاملاتی تابلو بازار فرعی و اصلی در بالاترین و پایین‌ترین حد به مثبت و منفی ۶ درصد می‌رسید. این تغییرات پس از بررسی...
مهر نیوز - ۲ هفته پیش

قرمزپوشی بورس در آخرین روز بهار رقم خورد

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (سه شنبه ۳۱ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند نزولی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۱۸۵۵  واحدی، به رقم ۳۷۵ هزار و ۳۷ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با کاهش...
خبرگزاری بینا - ۲ هفته پیش

تقویت ۱۴ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (یکشنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۳۴۳۵  واحدی، به رقم ۳۷۳ هزار و ۵۹۶ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با...
خبرگزاری بینا - ۲ هفته پیش

تقویت شاخص بورس در میانه کانال ۱.۵ میلیون واحدی

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (سه شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۶۳۸ واحدی، به رقم ۳۸۳ هزار و ۵۲۵ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با...
خبرگزاری بینا - ۲ هفته پیش

افت شاخص کل بورس در اولین روز هفته

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند نزولی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۴۹۰  واحدی، به رقم ۳۷۰ هزار و ۴۶۸ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با کاهش...
خبرگزاری بینا - ۲ هفته پیش

اصلاح شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  ؛ روند نماگر کل بورس در سه روز فعالیت بازار در هفته ای که گذشت نشان می دهد  در این مدت شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۲۱ هزار واحد روبرو بوده و در نهایت بازدهی منفی ۱.۴۰ درصدی به ثبت رسیده است. تغییرات شاخص کل بورس در هفته ای...
خبرگزاری بینا - ۲ هفته پیش

ریزش شاخص بورس در اولین روز کاری هفته

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (دوشنبه ۱۶ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند کاهشی تعدادی از شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۶۷۵۲ واحدی، به رقم ۳۶۹ هزار و ۸۷۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن...
خبرگزاری بینا - ۳ هفته پیش

تقویت هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (سه شنبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند صعودی تعدادی از شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۲۶۲  واحدی، به رقم ۳۷۰ هزار و ۷۵ واحد رسید.شاخص کل هم وزن...
خبرگزاری بینا - ۳ هفته پیش

سبزپوشی بورس در آخرین روز کاری هفته

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (چهارشنبه ۱۸ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۱۱۹۸ واحدی، به رقم ۳۷۰ هزار و ۹۵۹ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با...
خبرگزاری بینا - ۳ هفته پیش

افت شاخص کل بورس در اولین روز هفته

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (شنبه ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند نزولی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۴۹۰  واحدی، به رقم ۳۷۰ هزار و ۴۶۸ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با کاهش...
خبرگزاری بینا - ۳ هفته پیش

تقویت ۱۴ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (یکشنبه ۲۲ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۳۴۳۵  واحدی، به رقم ۳۷۳ هزار و ۵۹۶ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با...
خبرگزاری بینا - ۳ هفته پیش

تقویت شاخص بورس در میانه کانال ۱.۵ میلیون واحدی

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  به گزارش خبرنگار ایبِنا، امروز (سه شنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند صعودی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با افزایش ۶۳۸ واحدی، به رقم ۳۸۳ هزار و ۵۲۵ واحد رسید.شاخص کل هم وزن نیز با...
خبرگزاری بینا - ۳ هفته پیش

اصلاح شاخص بورس در هفته‌ای که گذشت

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  ؛ روند نماگر کل بورس در سه روز فعالیت بازار در هفته ای که گذشت نشان می دهد  در این مدت شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۲۱ هزار واحد روبرو بوده و در نهایت بازدهی منفی ۱.۴۰ درصدی به ثبت رسیده است. تغییرات شاخص کل بورس در هفته ای...
خبرگزاری بینا - ۳ هفته پیش

کاهش ۱۱ هزار واحدی شاخص کل بورس

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  ، امروز (شنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۱)، تالار شیشه‌ای شاهد روند نزولی شاخص‌های منتخب بود. به گونه‌ای که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی)، با کاهش ۲۷۱۶ واحدی، به رقم ۳۷۹ هزار و ۸۲۲ واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۴۲۵۲ واحدی، عدد ۴۳۲ هزار...
خبرگزاری بینا - ۵ هفته پیش

افت شاخص کل بورس در هفته نخست خرداد

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا" به نقل از شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران  ؛ بررسی تغییرات بورس در هفته ای که گذشت نشان می دهد در پنج روز فعالیت بازار سرمایه، شاخص کل بورس با کاهش بیش از ۳۰ هزار واحدی مواجه شده و در نهایت بازدهی منفی ۱.۹۱ درصدی را به ثبت رساند. تغییرات شاخص کل بورس در هفته اول خرداد...
خبرگزاری بینا - ۵ هفته پیش
  • پربیننده‌ترین اخبار ۴۸ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۶ ساعت گذشته