آخرین خبرها در مورد 'شعبه اول دادگاه انقلاب' تعداد: ۴۹ خبر

مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلا ابطال نشد

مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلا ابطال نشد

به گزارش خبرنگار مهر رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری مرکز (سال ۱۳۹۷) صادر شد. در این پرونده طرف شکایت کمیسیون تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و موضوع شکایت و خواسته ابطال مصوبه کمیسیون تعیین ظرفیت کارآموزی کانون وکلای دادگستری...
مهر نیوز - ۴ ماه پیش
قانون در اختیار یک کانون/ مقرراتی که سرمایه موکلان را بر باد می‌دهد

قانون در اختیار یک کانون/ مقرراتی که سرمایه موکلان را بر باد می‌دهد

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷ فروردین ماه ۱۳۷۶ تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون وکلا بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای دادگستری است. برخی معتقدند یکی از اهداف...
خبرگزاری فارس - ۵ ماه پیش

برگزاری جلسه دادرسی الکترونیک میان دادگستری اصفهان و یزد

به گزارش تابناک اصفهان به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، حجت اسدی اظهار داشت: با تلاش‌های صورت پذیرفته کارشناسان این معاونت، برای اولین بار جلسه دادرسی الکترونیک فی مابین دادگستری استان یزد (شعبه اول دادگاه انقلاب) و زندان مرکزی از طریق سرور ویدئو کنفرانس استان اصفهان برگزار شد.معاون قضایی...

«مشایی» به زندان بازگشت

، مشایی از روز یکشنبه ۵ اسفندماه بیش از یک هفته از زندان اوین به مرخصی آمده بود.اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان گفته بود که احتمالاً موکلم به دلیل اقدام اخیر در خصوص آتش زدن حکم...
خبر شفاف - ۲ سال پیش
«مشایی» به زندان بازگشت

«مشایی» به زندان بازگشت

 مشایی از روز یکشنبه ۵ اسفندماه بیش از یک هفته از زندان اوین مرخصی آمده بود.  اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان گفته بود که احتمالاً موکلم به دلیل اقدام اخیر در خصوص آتش زدن حکم...
خبر فوری - ۲ سال پیش
مشایی به زندان بازگشت

مشایی به زندان بازگشت

class="hs-cp-body">عبارت: مشایی از روز یکشنبه ۵ اسفندماه بیش از یک هفته از زندان اوین به مرخصی آمده بود.  اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان گفته بود که احتمالاً موکلم به دلیل اقدام...
عبارات - ۲ سال پیش

مشایی به زندان بازگشت

به گزارش ایسنا، مشایی از روز یکشنبه ۵ اسفندماه بیش از یک هفته از زندان اوین مرخصی آمده بود.اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان گفته بود که احتمالاً موکلم به دلیل اقدام اخیر در خصوص...

«مشایی» به زندان بازگشت

اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر دولت احمدی‌نژاد که از پنجم اسفندماه به مرخصی آمده بود، شب گذشته به زندان بازگشت. مشایی از روز یکشنبه ۵ اسفندماه بیش از یک هفته از زندان اوین به مرخصی آمده بود.اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.عبدالله‌پور،...

«مشایی» به زندان بازگشت

اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر دولت احمدی‌نژاد که از پنجم اسفندماه به مرخصی آمده بود، شب گذشته به زندان بازگشت.به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، مشایی از روز یکشنبه ۵ اسفندماه بیش از یک هفته از زندان اوین به مرخصی آمده بود.اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج...
تابناک - ۲ سال پیش
«مشایی» به زندان بازگشت

«مشایی» به زندان بازگشت

به گزارش ایسنا، مشایی از روز یکشنبه ۵ اسفندماه بیش از یک هفته از زندان اوین مرخصی آمده بود.   اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد. عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان گفته بود که احتمالاً موکلم به دلیل اقدام اخیر در...
جامعه خبری الف - ۲ سال پیش

«مشایی» به زندان بازگشت

به گزارش ایسنا، مشایی از روز یکشنبه ۵ اسفندماه بیش از یک هفته از زندان اوین مرخصی آمده بود.   اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی‌نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد. عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان گفته بود که احتمالاً موکلم به دلیل اقدام اخیر در...
خبرگزاری ایسنا - ۲ سال پیش

تمدید مرخصی اسفندیار رحیم مشایی

اسفندیار رحیم مشایی که از روز یکشنبه پنجم اسفندماه از زندان اوین به مرخصی آمده بود برای چند روز دیگر مرخصی‌اش تمدید شد. اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان گفته بود که احتمالاً موکلم...

مرخصی «مشایی» تمدید شد

به گزارش ایسنا، اسفندیار رحیم مشایی که از روز یکشنبه پنجم اسفندماه  از زندان اوین به مرخصی آمده بود برای چند روز دیگر مرخصی‌اش تمدید شد. اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد. عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان گفته...
جامعه خبری الف - ۲ سال پیش
مشایی در مرخصی ماند

مشایی در مرخصی ماند

اسفندیار رحیم مشایی که از روز یکشنبه پنجم اسفندماه  از زندان اوین به مرخصی آمده بود برای چند روز دیگر مرخصی‌اش تمدید شد. اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در حال خروج از منزل بقایی بازداشت شد.عبدالله‌پور، وکیل مدافع اسفندیار رحیم‌مشایی در آن زمان گفته بود که احتمالاً موکلم...
خبر آنلاین - ۲ سال پیش

مرخصی «مشایی» تمدید شد

مرخصی اسفندیار رحیم مشایی رییس دفتر دولت احمدی‌نژاد برای چند روز دیگر تمدید شد.به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا اسفندیار رحیم مشایی که از روز یکشنبه پنجم اسفندماه از زندان اوین به مرخصی آمده بود برای چند روز دیگر مرخصی‌اش تمدید شد.اسفندیار رحیم‌مشایی، معاون وقت احمدی نژاد در تاریخ ۲۶ اسفندماه ۹۶ در...
تابناک - ۲ سال پیش
  • پربیننده‌ترین اخبار ۴۸ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۶ ساعت گذشته