آخرین خبرها در مورد 'شبکه آموزش' تعداد: ۴۱۲ خبر

شرایط مدرسه تلویزیونی در مواجهه با کرونا

شرایط مدرسه تلویزیونی در مواجهه با کرونا

به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سیما، احمدی افزادی در توضیح شرایط شبکه آموزش در آغاز کرونا، افزود: مهم‌ترین ماموریت ما در مقطع کنونی، آموزش رسمی در بخش آموزش و پرورش است که با تعطیلی مدارس کشور و ورود شبکه آموزش و شبکه چهار، درحال انجام است. تمرکز اصلی ما در این مدت بر روی آموزش رسمی بوده‌است....
خبرگزاری ایسنا - ۲۱ ساعت پیش

جدول شماره ۱۳۰ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد

خبرگزاری میزان -طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۳۰ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه از شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ آموزش مربیان پیش دبستانی موضوع: طراحی آموزشی در دوره پیش دبستانی ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ ایستگاه مهارت و فناوری ساعت۱۲...

جدول شماره ۱۲۹ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۲۹ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز دوشنبه ۱۶ تیر برای شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ آموزش مربیان پیش دبستانی (تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی) ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ ایستگاه مهارت و فناوری ساعت۱۲ تا۱۲:۳۰...
جزئیات پخش مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد

جزئیات پخش مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد

به گزارش خبرگزاری موج، طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۱۲۸ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه از شبکه آموزش سیما اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ آموزش مربیان پیش دبستانی (تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی)ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ ایستگاه...
خبرگزاری موج - ۴ روز پیش

جدول شماره ۱۲۸ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد

خبرگزاری میزان -طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۲۸ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز یکشنبه ۱۵ تیر ماه از شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ آموزش مربیان پیش دبستانی (تبیین ضرورت و اهمیت دوره پیش دبستانی) ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ ایستگاه مهارت و فناوری ساعت۱۲...

جدول شماره ۱۲۴ مدرسه تابستانی ایران اعلام شد

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۲۴ مدرسه تابستانی ایران در روز چهارشنبه ۱۱ تیر از شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ مهارت‌های معلمی (ارزشیابی توصیفی) ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ ایستگاه مهارت و فناوری تا۱۲:۳۰ قصه، بازی و تفکربیشتر بخوانید:برای...

جدول شماره ۱۲۳ مدرسه تابستانی ایران اعلام شد

خبرگزاری میزان  - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۲۳ مدرسه تابستانی ایران در روز سه شنبه ۱۰ تیر ماه از شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ مهارت‌های معلمی (ارزشیابی توصیفی) ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ ایستگاه مهارت و فناوری ساعت۱۲ تا۱۲:۳۰ قصه، بازی و تفکربیشتر...

جدول شماره ۱۲۲ مدرسه تابستانی ایران اعلام شد

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۲۲ مدرسه تابستانی ایران در روز دوشنبه ۹ تیر برای شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ مهارت‌های معلمی (ارزشیابی توصیفی) ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ ایستگاه مهارت و فناوری ساعت۱۲ تا۱۲:۳۰ قصه، بازی و تفکربیشتر بخوانید:برای...

جدول شماره ۱۲۱ مدرسه تابستانی ایران اعلام شد

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۲۱ مدرسه تابستانی ایران در روز یکشنبه ۸ تیر ماه برای شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ مهارت‌های معلمی (ارزشیابی توصیفی) ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ ایستگاه مهارت و فناوری ساعت۱۲ تا۱۲:۳۰ قصه، بازی و تفکربیشتر بخوانید:برای...

جدول شماره ۱۲۰ مدرسه تابستانی ایران

خبرگزاری میزان - طیق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۲۰ مدرسه تابستانی ایران در روز شنبه ۷ تیر ماه برای شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ مهارت‌های معلمی (ارزشیابی توصیفی) ساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ ایستگاه مهارت و فناوری ساعت۱۲ تا۱۲:۳۰ قصه، بازی و تفکربیشتر بخوانید:برای...

جدول شماره ۱۱۸ مدرسه تابستانه تلویزیون اعلام شد

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۱۱۸ مدرسه تابستانه تلویزیون در روز پنجشنبه ۵ تیر برای شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ ایستگاه مهارتساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ قصه و داستانساعت۱۲ تا۱۲:۳۰ بازی و تفکربیشتر بخوانید:برای مشاهده آخرین خبرها از معاونت...

جدول شماره ۱۱۷ مدرسه تابستانی ایران اعلام شد

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما، جدول شماره ۱۱۷ مدرسه تابستانی ایران در روز چهارشنبه ۴ تیر برای شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ ایستگاه مهارتساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ قصه و داستانساعت۱۲ تا۱۲:۳۰ بازی و تفکربیشتر بخوانید:برای مشاهده آخرین خبرها از معاونت...

جدول شماره ۱۱۶مدرسه تابستانی ایران اعلام شد

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۱۶مدرسه تابستانی ایران در روز سه شنبه ۳ تیر برای شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ ایستگاه مهارتساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ قصه و داستانساعت۱۲ تا۱۲:۳۰ بازی و تفکربیشتر بخوانید:برای مشاهده آخرین خبرها از معاونت...

انتشار جدول شماره ۱۱۵ مدرسه تابستانی ایران

خبرگزاری میزان - پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۱۵ مدرسه تابستانی ایران در روز دوشنبه ۲ تیر برای شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ ایستگاه مهارتساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ قصه و داستانساعت۱۲ تا۱۲:۳۰ بازی و تفکرمتوسطه اول:(آموزش تکمیلی)ساعت ۳۰: ۱۴ تا ۱۵:۰۰ آموزش نحوه ساخت...

جدول شماره ۱۱۴ مدرسه تابستانی ایران اعلام شد

خبرگزاری میزان - طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ جدول شماره ۱۱۴ مدرسه تابستانی ایران در روز یکشنبه ۱ تیر از شبکه آموزش اعلام شد.شبکه آموزش:ابتدایی: (از بازی تا مهارت)ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ ایستگاه مهارتساعت۱۱:۳۰ تا۱۲ قصه و داستانساعت۱۲ تا۱۲:۳۰ بازی و تفکربیشتر بخوانید:برای مشاهده آخرین خبرها از معاونت سیما اینجا کلیک...
  • پربیننده‌ترین اخبار ۴۸ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۶ ساعت گذشته