آخرین خبرها در مورد 'کردندسفیران' تعداد: ۱۸ خبر

سفرای جدید ایران در سیزده کشور جهان با دکتر روحانی دیدار کردند

سفرای جدید ایران در سیزده کشور جهان با دکتر روحانی دیدار کردند

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این دیدار برای سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با دیگر کشورها تلاش کنند.رئیس جمهور همچنین...
سفرای جدید ایران در سیزده کشور جهان با روحانی دیدار کردند

سفرای جدید ایران در سیزده کشور جهان با روحانی دیدار کردند

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در این دیدار برای سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با دیگر کشورها تلاش کنند. رئیس...
خبرگزاری ایسنا - ۵ ماه پیش
سفرای جدید ایران در 9 کشور جهان با دکتر روحانی دیدار کردند

سفرای جدید ایران در ۹ کشور جهان با دکتر روحانی دیدار کردند

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این دیدار، برای موفقیت سفرای جدید آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با دیگر کشورها تلاش کنند.رئیس...
سفرای جدید ایران در ساحل عاج و ازبکستان با دکتر روحانی دیدار کردند

سفرای جدید ایران در ساحل عاج و ازبکستان با دکتر روحانی دیدار کردند

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در این دیدار، برای موفقیت سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با کشورهای...
سفرای ایران در ساحل عاج و ازبکستان با رئیس‌جمهور دیدار کردند

سفرای ایران در ساحل عاج و ازبکستان با رئیس‌جمهور دیدار کردند

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام حسن روحانی روز یکشنبه در این دیدار، برای موفقیت سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با کشورهای...
خبرگزاری ایلنا - ۱۰ ماه پیش
سفرای جدید ایران در ساحل عاج و ازبکستان با روحانی دیدار کردند

سفرای جدید ایران در ساحل عاج و ازبکستان با روحانی دیدار کردند

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهمور امروز در دیدار با سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج و ازبکستان، برای موفقیت سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت...
خبرگزاری فارس - ۱۰ ماه پیش
سفرای جدید ایران در ساحل عاج و ازبکستان با رییس جمهور دیدار کردند

سفرای جدید ایران در ساحل عاج و ازبکستان با رییس جمهور دیدار کردند

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین  حسن روحانی روز یکشنبه در این دیدار، برای موفقیت سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت‌های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه...
خبرگزاری ایسنا - ۱۰ ماه پیش
سفرای جدید ایران در یونان، اندونزی و الجزایر با روحانی دیدار کردند

سفرای جدید ایران در یونان، اندونزی و الجزایر با روحانی دیدار کردند

به گزارش ایلنا، حسن روحانی روز دوشنبه در این دیدار، ضمن آرزوی موفقیت برای سفرای جدید کشورمان، از آنان خواست علاوه بر معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه کشورمان با کشورهای محل ماموریت...
خبرگزاری ایلنا - ۱۲ ماه پیش
سفرای جدید ایران در یونان ، اندونزی و الجزایر با روحانی دیدار کردند

سفرای جدید ایران در یونان ، اندونزی و الجزایر با روحانی دیدار کردند

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور روز دوشنبه در دیدار با سفرای جدید ایران در یونان ، اندونزی و الجزایر، برای موفقیت سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود،...
خبرگزاری فارس - ۱۲ ماه پیش
سفرای جدید ایران در یونان، اندونزی و الجزایر با رئیس جمهور دیدار کردند

سفرای جدید ایران در یونان، اندونزی و الجزایر با رئیس جمهور دیدار کردند

حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در این دیدار، برای موفقیت سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه کشورمان با کشورهای...
خبر فوری - ۱۲ ماه پیش
سفرای جدید ایران در یونان، اندونزی و الجزایر با رئیس جمهور دیدار کردند

سفرای جدید ایران در یونان، اندونزی و الجزایر با رئیس جمهور دیدار کردند

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی روز دوشنبه در این دیدار، برای موفقیت سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه...
خبرگزاری ایسنا - ۱۲ ماه پیش
سفرای جدید ایران در یونان ، اندونزی و الجزایر با دکتر روحانی دیدار کردند

سفرای جدید ایران در یونان ، اندونزی و الجزایر با دکتر روحانی دیدار کردند

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز دوشنبه در این دیدار، برای موفقیت سفرای جدید کشورمان آرزوی موفقیت کرد و از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه کشورمان با...
سفیران ایران و فرانسه در بغداد گفت و گو کردند

سفیران ایران و فرانسه در بغداد گفت و گو کردند

العالم ـ ایران ـ سیاسیبرونو اوبر سفیر فرانسه در بغداد روز یکشنبه با حضور در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد با 'ایرج مسجدی' همتای ایرانی خود دیدار و گفت و گو کرد. این دیدار همزمان با افزایش اقدامات تحریک آمیز و تهدیدات آمریکا علیه کشورهای منطقه از جمله ایران و عراق و همچنین...
العالم فارسی - ۲ سال پیش
سفیران مجارستان و سوئد با ظریف دیدار و خداحافظی کردند

سفیران مجارستان و سوئد با ظریف دیدار و خداحافظی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، «یانوش کواچ»، سفیر مجارستان و «هلنا سانگلند» سفیر سوئد، در پایان دوره ماموریت خود در ایران، امروز(دوشنبه) با محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه دیدار و خداحافظی کردند.
مهر نیوز - ۲ سال پیش
سفرای جدید ایران در فرانسه و تاجیکستان با دکتر روحانی دیدار کردند

سفرای جدید ایران در فرانسه و تاجیکستان با دکتر روحانی دیدار کردند

حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در این دیدار، ضمن آرزوی موفقیت برای سفرای جدید کشورمان در فرانسه و تاجیکستان، از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی ها و ظرفیت های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش های خصوصی و دولتی محل ماموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با آن کشورها...
  • پربیننده‌ترین اخبار ۴۸ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۲۴ ساعت گذشته

  • پربیننده‌ترین اخبار ۶ ساعت گذشته