یک ملوان نیروی دریایی آمریکا در دریای عرب ناپدید شد