ادامه یکه تازی فیلم «کریستوفر نولان»/ «تنت» مرز ۱۰۰ میلیون دلار را رد کرد