پیمان فخری سرپرست کاروان اعزامی به بازی‌های ساحلی سانیا چین شد